Geografia

31Jan

1. Położenie Polski w Europie, jej sąsiedzi, zlewiska mórz, do których należy, granice naturalne (jakie, gdzie i z kim graniczymy). 2. Dzieje geologiczne obszaru Polski – co się działo na terenie Polski w poszczególnych erach i okresach geologicznych, które góry są najstarsze, które najmłodsze i kiedy powstawały, kiedy utworzyły się pokłady węgla kamiennego, kiedy powstało M. Bałtyckie itp. 3. Zlodowacenia na obszarze Polski – znać nazwy zlodowaceń i wiedzieć które jest najstarsze, które najmłodsze i jak dużą część Polski objęły, znać górskie formy polodowcowe oraz formy terenu powstałe w wyniku działalności lądolodu i wód polodowcowych oraz umieć je rozpoznać na ilustracji, wiedzieć co to jest rzeźba staroglacjalna i młodoglacjalna i gdzie występuje. 5. Skały i surowce mineralne – rozmieszczenie surowców mineralnych, podział surowców na metaliczne, energetyczne, chemiczne i skalne. 7. Klimat Polski – znać cechy klimatu Polski, główne masy powietrza napływające nad Polskę (skąd, jak się nazywają, jak wpływają na pogodę), które masy napływają do nas najczęściej. Umieć uzupełnić schemat powstawania wiatru halnego i bryzy. 8. Wody powierzchniowe i podziemne – wiedzieć do zlewisk jakich mórz należy terytorium Polski, wiedzieć na czym polega asymetria dorzeczy Wisły i Odry i co ją powoduje, znać typy jezior występujące w Polsce (z przykładami). 9. Morze Bałtyckie – cechy Bałtyku, wykorzystanie gospodarcze, jakie jest zasolenie (duże czy małe i czy wszędzie takie samo) Bałtyku i dlaczego? 10. Gleby – znać gleby strefowe i astrefowe występujące w Polsce i ich charakterystyczne cechy oraz rozmieszczenie. PROSZĘ O ZROBIENIE PIERWSZYCH 4 PUNKTÓW

krol4444 Geografia 1 0