13Jan

Co to jest papirus ??? Co to jest pergamin??? Plis pomórzcie na jutro :-)

natalia9627 Technika 1 0

Co to jest papirus ??? Co to jest pergamin??? Plis pomórzcie na jutro :-)

Posted by natalia9627 | Posted at Jan 13, 2020 | Categories: Technika

Answers

ewelina1230
ewelina1230

zarówno papirus jak i pergamin są materiałami pisarskimi (piśmienniczymi). to "dziadkowie" współczesnego papieru. papirus - wyrabiany był z trzciny papirusowej. prostopadle ułożone cienkie płaty łączono mechanicznie przez uklepywanie. tak zbite włókna suszono otrzymując arkusz. pergamin - to odpowiednio preparowane skóry zwierząt - cielęce, baranie lub kozie.

Jan 13, 2020 07:34

Leave a answer