13Jan

Których obrazów Leonarda da Vinci autorstwo jest sporne? Napisz kilka zdań o każdym z nich

1996bartas Kultura i Sztuka 1 25

Których obrazów Leonarda da Vinci autorstwo jest sporne? Napisz kilka zdań o każdym z nich

Posted by 1996bartas | Posted at Jan 13, 2020 | Categories: Kultura i Sztuka

Answers

wertyka
wertyka

obraz np.ostatnia wieczerza .ponieważ sporna jest płeć jednej z postaci, na obrazie mieli znaleźć się wszyscy apostołowie z Jezusem, a postać na lewo od Jezusa bardziej przypomina niewiastę – Marie Magdalenę niż św. Piotra, który miał się znaleźć na obrazie. Można też dostrzec brak kielicha Jezusa, z którego to mieli wszyscy pić wino, za to widać dwanaście kielichów przy apostołach, co pozwala stwierdzić, że obraz powstał na podstawie ewangelii św. Jana, który nie wspomniał o ustanowieniu eucharystii.

Jan 13, 2020 14:48

Leave a answer