31Dec

упростите выражение и найдите его значение 1)1/2а +3/4а а при =8 2)8,7b-5,3b при b=2 3)1/2а +1/3а+1/6а при а =12

UnbeatbleSoul Математика 1 1

упростите выражение и найдите его значение 1)1/2а +3/4а а при =8 2)8,7b-5,3b при b=2 3)1/2а +1/3а+1/6а при а =12

Posted by UnbeatbleSoul | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

Алёнка2222
Алёнка2222

1. [latex] frac{1}{2a} + frac{3}{4a}= frac{2+3}{4a}= frac{5}{32} [/latex] 2.8.7b-5.3b=3.4b=6.8 3.[latex] frac{11}{6a}= frac{11}{72} [/latex]

Dec 31, 2013 21:55

Leave a answer