31Dec

Помогите срочно! Оч надо

Polishla1 Математика 1 1

Помогите срочно! Оч надо

Posted by Polishla1 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

Знания2012
Знания2012

1/2а + 1/3 а + 1/6 а Сначала упростим выражение, а позже подставим значение 1/2 а + 1/3 а + 1/6 а=3/6 а +2/6 а + 1/6 а= 1 а Если а = 12, то ответ 12

Dec 31, 2013 19:38

Leave a answer