31Dec

помоги если сможеш пж

Var171202 Математика 1 1

помоги если сможеш пж

Posted by Var171202 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

Самания
Самания

а) 81:9×7=63 6×6:4=9 16:4×8=32 б) 42:7×8=48 9×4:6=6 18:3×9=54 в) 28:4×7=49 3×8:6=4 30:6×9=45

Dec 31, 2013 18:18

Leave a answer