31Dec

реши пример (21000-10986) :6+894819+96318:3

ТиМакарсюк Математика 1 1

реши пример (21000-10986) :6+894819+96318:3

Posted by ТиМакарсюк | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

5691530
5691530

1) 210000-10986=199014 2)199014:6=33169 3)96318:3=32106 4)33169+89489=927983 5)927983+32106=960009 Ответ:960009

Dec 31, 2013 16:46

Leave a answer