31Dec

решите линейное уравнение а)3x-2=17

Olea95 Алгебра 2 2

решите линейное уравнение а)3x-2=17

Posted by Olea95 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Алгебра

Answers

Nikitos23
Nikitos23

3х-2=17 3х= 2+17 3х=19 х=19:3 х= 6 1/3

Dec 31, 2013 23:37
ОМНОМНОМНОМНОМНОМОМ
ОМНОМНОМНОМНОМНОМОМ

3(х-2)-2(х-1)=17 3х-6-2х+2=17 3х-2х=17+6-2 х=21

Dec 31, 2013 23:38

Leave a answer