31Dec

Выполните действия : (1,25+1/6)*2,4

LOLita159 Математика 1 1

Выполните действия : (1,25+1/6)*2,4

Posted by LOLita159 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

чудотворец
чудотворец

привет, 1,25=125/100=5/4 2,4=24/10=12/5 (5/4+1/6)*2,4 17/12*12/5=17/5=3,4

Dec 31, 2013 22:04

Leave a answer