31Dec

Упростите выражение и найдите его значения 3)4,4c+5,8c при c = 3; 4) 1/2a +3/4a при a=8

annnna777 Математика 1 1

Упростите выражение и найдите его значения 3)4,4c+5,8c при c = 3; 4) 1/2a +3/4a при a=8

Posted by annnna777 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

darinka2011
darinka2011

4,4c + 5,8c = 10,2c = 10,2*3 = 30,6 1/2a + 3/4a = 2/4a + 3/4a = 5/4a = 5/4 * 8 = 5*2 = 10

Dec 31, 2013 20:54

Leave a answer