31Dec

сократите дробь и запишите в виде десятичной дроби. 20/25;17/34;24/32;39/60;27/75;15/24

dama4ka Математика 1 1

сократите дробь и запишите в виде десятичной дроби. 20/25;17/34;24/32;39/60;27/75;15/24

Posted by dama4ka | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

magera
magera

20/25 = 4/5 = 0,8, 17/34 = 1/2 = 0,5, 24/32 = 3/4 = 0,75, 39/60 = 13/30 = 0,65, 27/75 = 9/25 = 0,36, 15/24 = 5/8 = 0,625

Dec 31, 2013 17:46

Leave a answer