14Jan

(m+4‚3)-1‚7=0‚6 решите уравнения

Anastasya1996 Математика 2 0

(m+4‚3)-1‚7=0‚6 решите уравнения

Posted by Anastasya1996 | Posted at Jan 14, 2014 | Categories: Математика

Answers

ruslaninho
ruslaninho

(m+4,3)-1,7 = 0,6 m + 4,3 = 0,6+1,7 m+ 4,3 = 2,3 m= 2,3 - 4,3 m = -2 ---------- Проверка (-2+4,3)-1,7 = 0,6 2,3-1,7 = 0,6 0,6 = 0,6

Jan 14, 2014 11:42
Elizaveta2015
Elizaveta2015

(m+4,3)-1,7=0,6 m+4,3-1,7=0,6 m=0,6-4,3+1,7 m=-2 Ответ: -2

Jan 14, 2014 11:43

Leave a answer