14Jan

7 во второй степени плюс 2 в 3 степени

mixa8006 Математика 2 0

7 во второй степени плюс 2 в 3 степени

Posted by mixa8006 | Posted at Jan 14, 2014 | Categories: Математика

Answers

мимимимими
мимимимими

2^3=8 7^2=49 49+8=57  Ответ - 57

Jan 14, 2014 14:37
kasatik19997
kasatik19997

7² + 2³ = 49 + 8 = 57

Jan 14, 2014 14:38

Leave a answer