14Jan

У поданих словах пiдкресли букви,що позначають мякi приголоснi звуки. Вулиця, духмяний, медаль. Спиши слова, подiляючи їх для переносу.

Pandora1 Қазақ тiлi 1 0

У поданих словах пiдкресли букви,що позначають мякi приголоснi звуки. Вулиця, духмяний, медаль. Спиши слова, подiляючи їх для переносу.

Posted by Pandora1 | Posted at Jan 14, 2014 | Categories: Қазақ тiлi

Answers

8956472
8956472

Вули[ц]я, дух[м]яний, меда[л]ь. Ву-ли-ця, дух-мя-ний, ме-даль.

Jan 14, 2014 18:40

Leave a answer