31Dec

4 1/15-x =1 8/15 развяжите уравнение

АРТ700 Математика 1 1

4 1/15-x =1 8/15 развяжите уравнение

Posted by АРТ700 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

feonor
feonor

41/15-х=18/15 41/15-18/15 х=23

Dec 31, 2013 18:10

Leave a answer