31Dec

Найдите отношение 1 сут 8 час к 30 мин

7775777 Математика 1 2

Найдите отношение 1 сут 8 час к 30 мин

Posted by 7775777 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

Olga231098
Olga231098

1 сут 8ч= 24+8=32 ч 30 мин=30/60=0,5ч Прямое: 32/0,5=320/5=64 Обратное: 0,5/32=5/320=1/64=0,015625

Dec 31, 2013 20:40

Leave a answer