30Jan

Які солі можна одержати , якщо мати у своєму розпорядженні CuSO4 , AgNO3 , K3PO4 , BaCI2 , ? Напишіть рівняння реакцій і дайте назву одержаним солям .

HTPTHAJHLBQ Химия 1 0

Які солі можна одержати , якщо мати у своєму розпорядженні CuSO4 , AgNO3 , K3PO4 , BaCI2 , ? Напишіть рівняння реакцій і дайте назву одержаним солям .

Posted by HTPTHAJHLBQ | Posted at Jan 30, 2020 | Categories: Химия

Answers

djdemon
djdemon

Отриманням солі будемо вважати процес, коли одна із солей утворюється у вигляді осаду і може бути відокремленою (обособленою) від розчину, а із залишку розчину також можна потім отримати другу сіль. CuSO4+BaCI2=>BaSO4+CuCl2 (сульфат барію у осаді та хлорид міді у розчині), 2AgNO3+BaCI2 => 2AgCl+Ba(NO3)2 (хлорид срібла у осаді та нитрат барію у розчині), K3PO4 +3AgNO3=>Ag3PO4 + 3KNO3 (фосфат срібла у осаді та нітрат калію у розчині), 3CuSO4+2K3PO4=>Cu3(PO4)2+3K2SO4 (фосфат міді у осаді та сульфат калію у розчині) CuSO4+2AgNO3=>Ag2SO4+Cu(NO3)2 (малорозчинний осад сулфату срібла та нітрат міді у розчині) 2K3PO4+3BaCI2=>6KCl + Ba3(PO4)2 (фосфат барію у осаді та хлорид калію у розчині)

Jan 30, 2020 20:03

Leave a answer