30Jan

скориставшись довідниковими данними, показати, у якому напрямку відбуватиметься реакція:Cu+ZnO=CuO+Zn

natuk Химия 1 0

скориставшись довідниковими данними, показати, у якому напрямку відбуватиметься реакція:Cu+ZnO=CuO+Zn

Posted by natuk | Posted at Jan 30, 2020 | Categories: Химия

Answers

djdemon
djdemon

Для простих речовин (цинк та мідь) зміна стандартної енергії Гіббса рівна нулю. Для ZnO зміна стандартної енергії Гіббса складає -318,2 кДж/моль Для CuO зміна стандартної енергії Гіббса складає -127,2 кДж/моль Для оцінки направленності перебігу реакції необхідно від зміни стандартної енергії Гіббса продуктів реакції відняти зміну стандартної енергії Гіббса для вихідних речовин реакції. Тобто: зміна стандартної енергії Гіббса реакції =(-127,2-(-318,2)) кДж/моль=191 кДж/моль Так як отримане значення більше нуля, то за стандартних умов реакція не відбувається.

Jan 30, 2020 18:11

Leave a answer