02Jan

решите квадратное уравнение x^2-2x-3=0

Approximated Математика 2 0

решите квадратное уравнение x^2-2x-3=0

Posted by Approximated | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Математика

Answers

Анюта666
Анюта666

D=16 x1=(2+4)/2=3 x2=-2/2=-1 Ответ: 3; -1

Jan 03, 2014 00:13
dasya
dasya

x^2-2x-3=(x^2-2x+1)-4=(x-1)^2-2^2=(x-1-2)*(x-1+2)=(x-3)*(x+1)=0 x-3=0 x+1=0 x=3 x= -1

Jan 03, 2014 00:14

Leave a answer