02Jan

На отрезке АВ отмечена точка С , при этом СА = 4 СВ , а АВ = 7 см 5 мм. Найдите длину отрезка СВ (в сантиметрах)

kottik Геометрия 1 0

На отрезке АВ отмечена точка С , при этом СА = 4 СВ , а АВ = 7 см 5 мм. Найдите длину отрезка СВ (в сантиметрах)

Posted by kottik | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Геометрия

Answers

blalbblabla
blalbblabla

AB = CA + CB = 4CB + CB = 5CB;     5CB = 7см 5мм;    5CB = 7,5 см;            CB = 1,5 см            

Jan 03, 2014 00:39

Leave a answer