02Jan

Найдите 3/7 от 15 помогите пж !!!!

Бичела Математика 1 0

Найдите 3/7 от 15 помогите пж !!!!

Posted by Бичела | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Математика

Answers

sonygir
sonygir

37 от 15=15:7*3=6 37

Jan 03, 2014 04:39

Leave a answer