02Jan

Решите уравнение: 2(12 3/5 + 2x)=-6

Лена77 Математика 2 0

Решите уравнение: 2(12 3/5 + 2x)=-6

Posted by Лена77 | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Математика

Answers

dima5titov
dima5titov

2(12 3/5 + 2x) = - 6 12 3/5 + 2x = - 6 : 2 12 3/5 + 2x = - 3 2x = - 3 - 12 3/5 2x = - 15 3/5   x = - 78/5 : 2   x = - 39/5   x = - 7  4/5

Jan 02, 2014 23:02
Ласкава
Ласкава

12 3/5+2x= -3 2x=-12 3/5-3 2x=-15 3/5 x= -78/5:2 x= -39/5 x=-7,8

Jan 02, 2014 23:03

Leave a answer