02Jan

Выразите в литрах 42700 см³ (1л=1 дм³)

max111111 Математика 1 0

Выразите в литрах 42700 см³ (1л=1 дм³)

Posted by max111111 | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Математика

Answers

жара
жара

1л=1дм³ 1дм³=1000см³ 42700см³=42дм³ 700см³=42л 700см³

Jan 03, 2014 03:25

Leave a answer