02Jan

Выразите в литрах 42700 см³ (1 л=1 дм³)

никусики Математика 1 0

Выразите в литрах 42700 см³ (1 л=1 дм³)

Posted by никусики | Posted at Jan 02, 2014 | Categories: Математика

Answers

Катюха12
Катюха12

42700 см³ = 42,7 дм³ = 42,7 л ... удачи!!!

Jan 03, 2014 00:00

Leave a answer