31Dec

[latex]1-4x-4 x^{2} [/latex] нужно разложить на множители

Надюша1спанч Математика 2 1

[latex]1-4x-4 x^{2} [/latex] нужно разложить на множители

Posted by Надюша1спанч | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

darinka2011
darinka2011

-4x² - 4x + 1 D = 16 + 16 = 32 x₁ = (4 - 4√2)/(-8) = -0,5 + 0,5√2 x₂ = (4 + 4√2)/(-8) = -0,5 - 0,5√2 -4x² - 4x + 1 = -4(x + 0,5 - 0,5√2)(x + 0,5 + 0,5√2) = = -(2x + 1 - √2)(2x + 1 + √2)

Dec 31, 2013 21:27
oola
oola

Ответ &/$##/&(*&/##/&*(**(((^/

Dec 31, 2013 21:28

Leave a answer