31Dec

Определите какой объём углекислого газа при действии азотной кислоты на 21,2 грамма раствора с массовой долей карбоната натрия 20%

lilehka Химия 1 19

Определите какой объём углекислого газа при действии азотной кислоты на 21,2 грамма раствора с массовой долей карбоната натрия 20%

Posted by lilehka | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Химия

Answers

Edd1
Edd1

дано HNO3 m(ppa Na2CO3)=21.2 g W(Na2CO3)=20% ---------------------------------- V(CO2)-? m(Na2CO3)=21.2*20% / 100% = 4.24 g                  4.24                                     X L 2HNO3+Na2CO3-->2NaNO3+H2O+CO2                      106                                22.4  M(Na2CO3)=106 g/mol . Vm=22.4 L/mol X=4.24 * 22.4 / 106 = 0.896 L ответ 896 мл

Dec 31, 2013 20:28

Leave a answer