31Dec

Решите эти 2 номера плиз :)

faridca Математика 2 1

Решите эти 2 номера плиз :)

Posted by faridca | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

lovi
lovi

108*50070=5407560 631400 / 205 = 3080 2) 1650 / 5 = 330  1650 * 330 = 544500

Dec 31, 2013 21:29
0553704094
0553704094

а)108×50070=5 407 560 б)631400÷205=3 080

Dec 31, 2013 21:31

Leave a answer