31Dec

Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функціями Помогите !!!

lafnaya Биология 1 2

Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функціями Помогите !!!

Posted by lafnaya | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Биология

Answers

alya0147
alya0147

Тканини виникають у більшості багатоклітинних тварин і вищих рослин, нижчі рослини  та гриби тканин не мають. Але у тварин і рослин є певні відмінності у формуванні й структурі тканин. У тварин різні типи тканин диференціюються під час розвитку зародка з різних зародкових листків (екто-, мезо- та ентодерми). У вищих рослин усі постійні тканини беруть початок від твірної тканини – меристеми. Головна відмінність між тканинами тварин і рослин полягає в тому, що тканини у тварин складаються не лише з клітин, але й містять міжклітинну речовину та інші структури, які є продуктами їхньогї життєдіяльності. Тканини тваринних організмів, їхню будову, функції, процеси розвитку вивчає наука гістологія, а рослинних – анатомія рослин. Источник: http://refleader.ru/ujgyfsbewaty.html

Dec 31, 2013 21:10

Leave a answer