31Dec

Решите уравнения 1)1.827:y=0,9 2)t+7.6=15

kristik6 Математика 1 3

Решите уравнения 1)1.827:y=0,9 2)t+7.6=15

Posted by kristik6 | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

ФИЗИКА95
ФИЗИКА95

1) 1.827:y=0,9  y=1.827:0.9;  y=2,03 Ответ: y=2.03 2)t+7.6=15 t=15-7.6 t=7.4 Ответ:t=7.4

Dec 31, 2013 18:44

Leave a answer