31Dec

4,2*(-0,3):0,9*5,6:(-1,4)*3,7

Матюшкина Математика 2 1

4,2*(-0,3):0,9*5,6:(-1,4)*3,7

Posted by Матюшкина | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

помогите2пожайлуста
помогите2пожайлуста

4.2×(-0.3):0.9×5.6:(-1.4)×3.7=20.72

Dec 31, 2013 17:38
разгильдяй
разгильдяй

Решила на черновик)...........

Dec 31, 2013 17:39

Leave a answer