31Dec

you ... not a doctor надо вставить или am или are или is

you ... not a doctor надо вставить или am или are или is

Posted by mrweir | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Английский язык

Answers

Киска07
Киска07

Нужно вставить are((((;;

Dec 31, 2013 17:46
марият
марият

are are are are are are are are are are 

Dec 31, 2013 17:47

Leave a answer