05Jan

Решите неравенства Б и В

настя007007 Алгебра 1 0

Решите неравенства Б и В

Posted by настя007007 | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Алгебра

Answers

Puet49
Puet49

б [latex] intlimits^x_0 {x(3t^2-8t+3) , dt =t^3-4t^2+3t|^x_{0}=x^3-4x^2+3x extgreater 0[/latex] x(x²-4x+3)>0 x(x-1)(x-3)>0 x=0  x=1  x=3             _                 +                 _                    + ------------------(0)-----------(1)----------------(3)--------------------- x∈(0;1) U (3;∞) [latex] intlimits^x_0 {t^3} , dt =t^4/4|^x_{0}=x^4/4 extless 1/4[/latex] x^4-1<0 (x-1)(x+1)(t²+1)<0 x=1  x=-1               +                   _                 + -----------------(-1)-----------------(1)----------------- x∈(-1;1)

Jan 05, 2014 10:39

Leave a answer