05Jan

Pomogite reshit uravnenie (X:8+18)•9=540

Levirina Математика 1 0

Pomogite reshit uravnenie (X:8+18)•9=540

Posted by Levirina | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Математика

Answers

dima5titov
dima5titov

(х : 8 + 18) = 540 : 9 х : 8 + 18 = 60 х : 8 = 60 - 18 х : 8 = 42 х = 42 * 8 х = 336 ------------------ Проверка: (336 : 8 + 18) * 9 = 540 (42 + 18)* 9 = 540       60 * 9 = 540          540 = 540

Jan 05, 2014 06:47

Leave a answer