05Jan

Найти [latex] alpha + eta ,  ctg alpha =3/4, ctg eta =1/7, 0 extless alpha extless pi /2, 0 extless eta extless pi /2[/latex]

katy123 Алгебра 1 13

Найти [latex] alpha + eta ,  ctg alpha =3/4, ctg eta =1/7, 0 extless alpha extless pi /2, 0 extless eta extless pi /2[/latex]

Posted by katy123 | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Алгебра

Answers

052825ta
052825ta

[latex]ctg( alpha + eta )= dfrac{ctg alpha ctg eta -1}{ctg eta +ctg alpha } = dfrac{ frac{3}{4} cdot frac{1}{7} -1}{ frac{1}{7}+ frac{3}{4} } =-1;\ \ \ alpha + eta =arcctg(-1)= frac{3 pi }{4} [/latex]

Jan 05, 2014 06:20

Leave a answer