05Jan

30м и 45м в масштабе 1:15

КатюфФка1996 Математика 1 16

30м и 45м в масштабе 1:15

Posted by КатюфФка1996 | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Математика

Answers

ivan34
ivan34

30:15 *1= 2 45: 15 * 1= 3

Jan 05, 2014 12:01

Leave a answer