05Jan

Вынести общий множитель за скобки: 1) а^4 + 2а^2; 2) a^4 - 3a^3; 3) a^4b^2 + ab^3;

oksanan Алгебра 1 9

Вынести общий множитель за скобки: 1) а^4 + 2а^2; 2) a^4 - 3a^3; 3) a^4b^2 + ab^3;

Posted by oksanan | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Алгебра

Answers

sanya080808
sanya080808

Решение задания приложено

Jan 05, 2014 10:29

Leave a answer