05Jan

разложите на множители многочлены : [latex]a) a^{4} - a^{3} - 5a + 5 \ б) 9 b^{2} - (3+b)^{2}[/latex]

konstanta23 Математика 1 14

разложите на множители многочлены : [latex]a) a^{4} - a^{3} - 5a + 5 \ б) 9 b^{2} - (3+b)^{2}[/latex]

Posted by konstanta23 | Posted at Jan 05, 2014 | Categories: Математика

Answers

каринарок
каринарок

а)а^3(а-1)-5(а-1)=(а-1)(а^3-5) б)(3b-3-b)(3b+3+b)=(2b-3)(4b+3)

Jan 05, 2014 08:24

Leave a answer