31Dec

18t+54=288 По быстрому прошу!

telepad Математика 1 1

18t+54=288 По быстрому прошу!

Posted by telepad | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

Байболат
Байболат

18t=288-54 18t=234 t=13 Ответ:t=13

Dec 31, 2013 20:23

Leave a answer