31Dec

решите уравнения 2х квадрат-50=0 4х квадрат+9х=0 хквадрат-3х-18=0

pusycat Математика 2 6

решите уравнения 2х квадрат-50=0 4х квадрат+9х=0 хквадрат-3х-18=0

Posted by pusycat | Posted at Dec 31, 2013 | Categories: Математика

Answers

stick
stick

......................

Dec 31, 2013 21:38
vanya22
vanya22

[latex]1) x1.2=б sqrt{ frac{50}{2} } =б sqrt{25} =б5[/latex] [latex]2)4x^2+9x=0 \ (4x+9)=0 \ left { {{x1=0} atop {x2= -2 frac{1}{4} }} ight. \ OTBET: x1=0 , x2=-2,25[/latex] 3) По Т.Виета [latex] left { {{x1+x2=3} atop {x1*x2=-18}} ight. = left { {x1=6} atop {x2=-3}} ight. [/latex]

Dec 31, 2013 21:39

Leave a answer